Chào mừng quý vị đến với Website của thầy Đào Phú Hùng-TVQN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề GDCD 12-k2-Trưng Vương-s2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Phú Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:43' 19-04-2012
Dung lượng: 15.6 KB
Số lượt tải: 382
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN GDCD 12
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)
ĐỀ: 01
Học sinh chọn phương án đúng nhất, tô đen vào giấy làm bài:
Câu 1: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là cơ quan nào?
A. UBND Tỉnh B. Sở Kế hoạch và Đầu tư C. Sở Tư pháp D. Sở Tài chính.
Câu 2: Quyền tự do kinh doanh được quy định tại điều bao nhiêu của Hiến pháp 1992
A. 56 B. 57 C. 58 D. 59
Câu 3: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo bao nhiêu nguyên tắc?
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6
Câu 4: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong Hiến pháp là các quyền gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ nào?
A. Dân chủ gián tiếp B. Dân chủ trực tiếp C. Cả 2 đều đúng. D. Cả 2 đều sai.
Câu 5: Công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23
Câu 6: Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông B. Bình đẳng C. Trực tiếp D. Bỏ phiếu kín
Câu 7: Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc nào theo Luật Bầu cử?
A. Phổ thông B. Trực tiếp C. Bình đẳng D. Bỏ phiếu kín
Câu 8: Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
A. Cán bộ công chức nhà nước C. Tất cả mọi người dân
B. Tất cả mọi công dân D. Những người đứng đầu cơ quan nhà nước.
Câu 9: Trong quy định của pháp luật về quyền tố cáo, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật mà công dân có thể tố cáo là
A. Cá nhân B. Tổ chức C. Cơ quan nhà nước D. Bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
Câu 10: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?
A. Quyền ứng cử C. Quyền kiểm tra, giám sát
B. Quyền đóng góp ý kiến D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Câu 11: Công dân có thể thực hiện quyền bầu cử bằng cách
A. Khi bận việc thì nhờ người thân bỏ phiếu giúp mình. B. Nếu đi đâu vắng thì gửi phiếu qua bưu điện
C. Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu hộ. D. Trực tiếp đi bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp
Câu 12: Quyền bầu cử và ứng cử của công dân được quy định trong Hiến pháp là các quyền gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ nào?
A. Dân chủ trực tiếp B. Cả 2 đều sai. C. Cả 2 đều đúng. D. Dân chủ gián tiếp
Câu 13: Theo quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý quyết định giải quyết lần hai thì trong thời hạn do luật định, có quyền ...
A. Khiếu nại lần 3 B. Không khiếu nại nữa
C. Chấp nhận quyết định D. Khởi kiện ra tòa
Câu 14: Quyền tham gia quản lí nhà nước ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo cơ chế
A. dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân làm B. dân bàn, dân làm, dân biết, dân kiểm tra
C. dân làm, dân bàn, dân biết, dân kiểm tra D. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
Câu 15: Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm ... quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
A. phục hồi B. bù đắp C. chia sẻ D. khôi phục
Câu 16: Mục đích của quyền tố cáo nhằm .... các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.
A. phát hiện, ngăn ngừa B. phát sinh C. Phát triển, ngăn chặn D. phát
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓